Om Systemtipping

Det startet med AmigaTipping i 1988. Den gangen overlegent DOS programmer når det gjaldt brukervennlighet. Kuponger ble skrevet ut på mengder av datakuponger før de kunne leveres i bladsjappa. Kødannelser foran disken var vanlig når kupongene skulle leveres. Så kom Windows 95 og det viste seg at Amigaen ikke ville overleve. Programmet ble fullstendig skrevet om og fikk navnet Systemtipping. Målet var at nå skulle "verdens beste" tippeprogram lages. Første versjon av Systemtipping var klar i 1995. Inndeling av filtere i egne grupper var fra før mulig men det hele ble laget mye mer brukervennlig. Nye funksjoner som tipperegnskap og enda bedre garantiredusering er noen av funksjonene som har kommet til.

Systemtipping har vært en leder når det gjelder innovasjon innen utvikling av program for systemtipping.